Thẻ: Kinh nghiệm

Ford SYNC 4 là gì?

Ford SYNC 4 là gì?

Ford lần đầu tiên giới thiệu hệ thống thông tin giải trí SYNC vào năm 2007, với thế hệ đầu ...

Ford SYNC 3 là gì?

Ford SYNC 3 là gì?

Hệ thống SYNC của Ford đã ra đời từ năm 2007 và những hệ thống ban đầu này cho phép ...

Page 1 of 6 1 2 6